Hauptmenü öffnen

Hofkirchen an der Trattnach, St. Johannes d. Täufer


Orgelbauer: Josef Mauracher
Baujahr: 1897
Windladen: Hängeventilladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 10
Manuale: 1, C-g3
Pedal: C-f1
Spielhilfen, Koppeln: Pedal-Coppel; feste Kombinationen: Pleno, Forte, Piano

Disposition

Manual Pedal
Principal 8'

Gambe 8'

Salicional 8'

Gedackt 8'

Philomela 8'

Octav 4'

Flöte 4'

Mixtur 2'

Subbass 16'

Octavbass 8'

Bourdon 8' *)

Octav 4' *)Bibliographie

Anmerkungen: *) Verlängerung/Extension; restauriert: Kuhn Orgelbau AG 2006